កម្មវិធីសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្ដរជាតិ VSO Cambodia (រើសចំនួន ៦០នាក់) - Arvakas Jobs

កម្មវិធីសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្ដរជាតិ VSO Cambodia (រើសចំនួន ៦០នាក់)

Full time VSO Cambodia

Job Description

Job Overview

[វគ្គ​ថ្មី​ សម្រាប់​ខែ​មិថុនា​ ដល់​កញ្ញា​]

#ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត ​ជាមួយ #កម្មវិធីសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្ដរជាតិ​
យើង​បើក​ឱកាស​ទទួល​យុវជន​ជាសមាជិក​ចំនួន​ ៦០​ នាក់​ និង​ប្រធាន​ក្រុម ៦​នាក់​ ដើម្បី​ធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​នៅ​តាម​សហគមន៍​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ធំ​ និង​កំពង់​ឆ្នាំង​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ ២១​​ មិថុនា​ ដល់​ ០៦​ កញ្ញា​​ ២០២០​។​

យុវជន​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​​ អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន​តាម​:​https://apply.volunteerics.org/
ឬ​ផ្ញើCV ទៅកាន់​ sokheang.moun@vsoint.org​
ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទំនា់​ទំនង​មក​កាន់​ 010 880 123 ឬ​ 023 882 768

យុវនារីនិងយុវជនដែលមាន​ពិការភាព​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹកចិត្ត​
ឱកាស​មាន​តែ​ម្ដ​ង​កុំអោយ​រំលង​ណា​!

Related Jobs